Cách dùng trạng từ"repeatedly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"repeatedly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"repeatedly"tiếng anh

Mang nghĩa"lặp đi lặp lại nhiều lần"

=for a very short time/If you do something repeatedly, you do it many times.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He begged her repeatedly to stop (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy nhiều lần xin cô ấy dừng lại)
  • They repeatedly violate the company's regulations. (IELTS TUTOR giải thích: Họ liên tục vi phạm các quy định của công ty)
  • Both men have repeatedly denied the allegations. 
  • The rebel soldiers tried repeatedly to storm the building.
  • many times We have repeatedly called for an official investigation into the affair.
  • She was repeatedly subjected to torture. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta đã bị đưa ra hành hạ nhiều lần)
  • She was repeatedly snubbed by her neighbours. (IELTS TUTOR giải thích: Những người hàng xóm luôn hắt hủi cô ta)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK