Cách dùng danh từ"advertisement"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"advertisement"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"advertisement"

1."advertisement"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mẫu quảng cáo, tờ quảng cáo"

=An advertisement is an announcement online, or in a newspaper, on television, or on a poster about something such as a product, event, or job.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Both teams made so many mistakes that it was a poor advertisement for rugby league. 
  • Oxford, Cambridge and Imperial College London are a great advertisement for British higher education. 
  • Miss Parrish recently placed an advertisement in the local newspaper.
  • He answered an advertisement asking for models. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã viết thư trả lời quảng cáo tuyển người mẫu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE