Cách dùng động từ"quarrel"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"quarrel"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"quarrel"

1."quarrel" là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cãi nhau, ẩu đả"

=to have an argument/When two or more people quarrel, they have an angry argument.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • quarrel about/over
 • quarrel with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I hate quarrelling with you. 
 • They quarrelled over the money.
 • We heard our neighbors quarreling about/over money. 
 • What did you quarrel about/over? 
 • She quarrelled with everyone in the village.
 • She quarrelled with her brother about /over the terms of their father's will (IELTS TUTOR giải thích: cô ta cãi nhau với anh mình về các điều khoản trong di chúc của bố)
 • You can't quarrel with the court's decision - it's very fair (IELTS TUTOR giải thích: anh không thể phàn nàn về quyết định của toà được - nó rất công bằng)
 • At one point we quarrelled, over something silly. 
 • My brother quarrelled with my father. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK