Cách dùng động từ"purchase"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"purchase"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"purchase"

1."purchase"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mua, sắm, tậu"

=to buy something

  • She purchased shares in the company.
  • You are required to purchase insurance. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn cần phải mua bảo hiểm đấy)
  • We purchase it for our customer. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi mua nó giúp khách hàng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK