Cách dùng động từ"process"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"process"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"process"

1."process" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"xử lý (dữ liệu...) tin học"

=to deal with a document officially so that something can happen/to put information into a computer in order to organize it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • 28,000 applications for travel visas have still to be processed.
  • Data is processed as it is received.
  • It may take a few weeks for your request to be processed (IELTS TUTOR giải thích: có lẽ phải mất vài tuần thì đơn của anh mới được giải quyết)

2.2. Mang nghĩa"xử lý; chế biến; gia công"

=to treat a substance with chemicals or machines in order to make something/to add chemicals or other substances to food, for example to keep it fresh for a long time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  the development of a new facility for processing nuclear fuel
  • to process leather to make it softer (IELTS TUTOR giải thích: xử lý da làm cho nó mềm hơn)
  • to process photographic film (IELTS TUTOR giải thích: xử lý phim ảnh (rửa phim))
  • processed cheese/meat

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE