Paraphrase"My parents are dedicated to ensuring (THAT) my life and health are always looked after to the best of their abilities"

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"My parents are dedicated to ensuring (THAT) my life and health are always looked after to the best of their abilities" IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The well-being of my life is always a top priority for my parents, who make sure to do everything in their power to ensure my well-being.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"priority"tiếng anh
  • My parents consistently endeavor/make efforts to safeguard/take care of my well-being and overall existence.
  • My parents always put in their best effort to ensure (THAT) my life and health are well-maintained/secure
  • My parents are committed to looking after my life and overall health to the best of their ability.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"distribute"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE