Cách dùng động từ"ply"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"ply"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"ply"

1."ply"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tiếp tế liên tục"

=If you ply someone with food or drink, you keep giving them more of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Elsie, who had been told that Maria wasn't well, plied her with food. 
  • We had to ply them with food. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi phải tiếp tế đồ ăn liên tục cho họ)
  • The poor man was plied with drink at a dinner party

2.2. Mang nghĩa"công kích dồn dập; hỏi dồn dập"

=If you ply someone with questions, you keep asking them questions.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Giovanni plied him with questions with the intention of prolonging his stay.

2.3. Mang nghĩa"ra sức vận dụng, ra sức làm, làm miệt mài"

=If you ply a trade, you do a particular kind of work regularly as your job, especially a kind of work that involves trying to sell goods or services to people outdoors.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the market traders noisily plying their wares. 
  • Women continued to ply the needle for pleasure. (IELTS TUTOR giải thích: Phụ nữ tiếp tục miệt mài kim chỉ vá may làm vui)
  • It's illegal for unmarked mini-cabs to ply for hire.

2.4. Mang nghĩa"chạy tuyến (tàu, xe khách)"

=If a ship, aircraft, or vehicle plies a route, it makes regular journeys along that route.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Eighteen boats plied the 1,000 miles of river along a trading route. 
  • The brightly-coloured boats ply between the islands.
  • Ships plying between Haiphong and Odessa (IELTS TUTOR giải thích: những tàu chạy tuyến Hải phòng Ô-đe-xa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE