Từ vựng topic Library (thư viện) IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Library (thư viện) IELTS

I. Từ vựng topic Book

IELTS TUTOR có tổng hợp từ vựng topic Book rồi nhé

II. Từ vựng topic Library (thư viện)

 • Librarian: quản thư.
 • Content: nội dung.
 • Complicated: phức tạp.
 • Non-fiction: phi tiểu thuyết.
 • Heartbreaking: đau lòng.
 • Fiction: tiểu thuyết.
  • IELTS TUTOR lưu ý: tham khảo thêm các từ vựng liên quan đến loại sách ở hướng dẫn tổng hợp từ vựng topic Book mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn  
 • Reference: tài liệu tham khảo.
 • Criticize: phê bình.
 • Entertanining: giải trí
 • Paperback: sách bìa mềm.
 • Inspirational: truyền cảm hứng.
 • Genre: thể loại.
 • Library clerk: Nhân viên thư viện
 • Primary Source: Nguồn chính
 • Microfilm reader: Đầu đọc vi phim
 • Rack: Giá đựng
 • Periodicals section: Khu vực tạp chí
 • Photocopy machine: Máy phô-tô
 • Globe: Quả địa cầu
 • Atlas: Tập bản đồ
 • Information desk: Bàn tra cứu thông tin
 • Encyclopedia: Bách khoa toàn thư
 • Shelf: Giá sách
 • Checkout desk: Bàn kiểm tra
 • Reference section: Khu vực tài liệu tham khảo
 • Library card: Thẻ thư viện
 • Card catalog: Bảng danh mục sách
 • Drawer: Ngăn kéo
 • Call card: Thẻ mượn sách
 • Title: Tên sách
 • Subject: Chủ đề
 • Row: Dãy
 • Call slip: Phiếu gọi
 • Due date: Ngày đáo hạn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK