Cách dùng động từ"overload"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"overload"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"overload"

1."overload"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chất quá nặng"

=If you overload something such as a vehicle, you put more things or people into it than it was designed to carry.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don't overload the boat or it will sink.
  • Don't overload a wagon. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng chất đồ lên xe ngựa nhiều quá)
  • Large meals overload the digestive system.

2.2. Mang nghĩa"dồn công việc...cho ai quá nhiều"

=To overload someone with work, problems, or information means to give them more work, problems, or information than they can cope with.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...an effective method that will not overload staff with yet more paperwork.

2.3. Mang nghĩa"làm quá tải (mạch điện..)"

=If you overload an electrical system, you cause too much electricity to flow through it, and so damage it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Never overload an electrical socket.
  • Don't overload the electrical system by using too many machines at once. (IELTS TUTOR giải thích: Chạy nhiều máy một lúc sẽ làm hệ thống điện quá tải đó)
  • Do not overload sockets by plugging in too many appliances or adaptors. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng làm quá tải những chiếc ổ cắm điện bằng cách cắm quá nhiều các thiết bị điện hoặc các thiết bị tích hợp)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE