Paraphrase"comedy shows"(Diễn đạt"chương trình hài kịch"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"comedy shows"(Diễn đạt"chương trình hài kịch"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Humorous performances
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I thoroughly enjoy humorous performances on television."
 • Stand-up comedy
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I love to watch stand-up comedy on TV.

 • Parody
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I love to watch parodies on TV.

 • Sitcoms
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I love to watch sitcoms on TV.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE