Cách dùng động từ"opt"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"opt"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"opt"

1."opt"là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lựa chọn"

=If you opt for something, or opt to do something, you choose it or decide to do it in preference to anything else.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • opt to do something
 • opt for sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After recent setbacks in the market, most people are now opting for low-risk investments.  
 • married couples opting to be taxed as two single persons
 • Depending on your circumstances you may wish to opt for one method or the other.
 • Our students can also opt to stay in residence.
 • Mike opted for early retirement. 
 • Customers can opt to receive their statements online rather than through the mail.
 • One should opt for a family of manageable size. (IELTS TUTOR giải thích: Con người nên chọn một gia đình có thể quản lý được)
 • Married couples opt to be taxed as two single persons (IELTS TUTOR giải thích: Các cặp vợ chồng quyết định chịu thuế như hai người độc thân)
 • The government was reluctant to opt into such a system. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ đã miễn cưỡng tham gia vào một hệ thống như vậy)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE