Cách dùng danh từ"Europe"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Europe"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Europe"

1."Europe"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"châu Âu"

=the European Union/one of the world's continents

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There have been deep divisions in the party over Europe.
  • Discount airlines in Europe are buying lots of new planes.
  • They are from Europe. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng từ Châu Âu)
  • Did you study in Europe? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã học ở Châu Âu à?)
  • Here's Turkish territory in Europe. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE