Cách dùng động từ"moralize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"moralize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"moralize"

1."moralize" là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lên mặt dạy đời; lên lớp"

=to express judgments about what is morally right and wrong

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His parents' self-righteous moralizing
  • As a dramatist I hate to moralize.
  • He's always moralizing about the behaviour of young people (IELTS TUTOR giải thích: ông ta luôn lên mặt răn dạy về cách xử thế của lớp trẻ)
  • Marsh digressed to moralize about the importance of family. (IELTS TUTOR giải thích: Marsh nói lạc đề để lên lớp về tầm quan trọng của gia đình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE