Cách dùng động từ"modify"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"modify"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"modify"

1."modify" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sửa đổi, thay đổi"

=If you modify something, you change it slightly, usually in order to improve it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The club members did agree to modify their recruitment policy.
  • The plane was a modified version of the C-130

2.2. Mang nghĩa"(ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện tượng biến sắc"

=A word or group of words that modifies another word describes or classifies something, or restricts the meaning of the word.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a rule of English that adjectives generally precede the noun they modify: we say 'a good cry', not 'a cry good'.
  • Adjectives modify nouns and pronouns. (IELTS TUTOR giải thích: Tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đại từ)
  • The union has been forced to modify its position. (IELTS TUTOR giải thích: Công đoàn đã buộc phải thay đổi lập trường quan điểm của mình)
  • She began to modify her tone. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta bắt đầu dịu giọng)
  • Peroxides and mustard gas, chemically modify DNA. (IELTS TUTOR giải thích: Các peroxit và hơi độc lò thay đổi ADN về mặt hoá học)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE