Cách dùng động từ"manufacture"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"manufacture"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"manufacture"

1."manufacture" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sản xuất,chế tạo"

=to make goods in large quantities in a factory

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The firm manufactures women’s clothing.
  • They manufacture sophisticated modern weapons. (IELTS TUTOR giải thích: Họ chế tạo những vũ khí hiện đại tinh vi)

2.2. Mang nghĩa"tạo ra, sản xuất trong cơ thể"

=to produce a natural substance in your body

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Diabetics don’t manufacture enough insulin.
  • Diabetics don't manufacture enough insulin. (IELTS TUTOR giải thích: Những người mắc bệnh tiểu đường không sản xuất đủ chất in-xu-lin)

2.3. Mang nghĩa"bịa ra"

=to make up a story that is not true

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He manufactured an alibi about his car breaking down.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK