Cách dùng động từ"magnetize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"magnetize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"magnetize"

1."magnetize"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"từ hoá, làm cho có nam châm "

=If you magnetize something, you make it magnetic.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A computer is a machine with an intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny mental cores. (IELTS TUTOR giải thích: Máy tính là cỗ máy có một mạng các mạch điện từ phức tạp điều hành các công tắc hay từ hoá các lõi kim loại nhỏ tí)
  • Make a Mobius strip out of a ribbon of mild steel and magnetise it. 
  •  ...a small metal chessboard with magnetized playing pieces

2.2. Mang nghĩa"lôi cuốn, hấp dẫn"

=to attract and interest someone very strongly

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK