Cách dùng động từ"localize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"localize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"localize"

1."localize" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khoanh vùng"

=If you localize something, you identify precisely where it is.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Examine the painful area carefully in an effort to localize the most tender point.

2.2. Mang nghĩa"hạn chế cái gì ở trong một khu vực hoặc phần riêng rẽ; làm cho thành cục bộ"

=If you localize something, you limit the size of the area that it affects and prevent it from spreading.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Few officers thought that a German-Czech war could be localized.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK