Cách dùng động từ"loathe"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"loathe"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"loathe"

1."loathe" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ghê tởm, kinh tởm, ghét"

=If you loathe something or someone, you dislike them very much.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • loathe + ving 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I loathe having to go to these conferences. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất ghét phải đi những cuộc hội nghị này)
 • The two men loathe each other.
 • She loathed being the child of impoverished labourers.
 • I loathe having to get out of bed so early on a Saturday. 
 • She simply loathes her ex-husband.
 • I loathe the smell of fried fish. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất ghét mùi cá rán)
 • I loathe having to get out of bed so early on a Saturday. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi ghét phải ra khỏi giường sớm vào ngày chủ nhật)
 • I loathe the thought of meeting new people without a clear explanation of what I do (IELTS TUTOR giải thích: Tôi căm ghét ý nghĩ phải đi gặp người lạ mà không có sự giải thích rõ ràng về cái mình làm)
 • From an early age the brothers have loathed each other. 
 • "Do you like fish?" "No, I loathe it." 
 • I loathe doing housework.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE