Paraphrase từ"bad/terible"(Diễn đạt"tồi tệ, kinh khủng"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"bad/terible"(Diễn đạt"tồi tệ, kinh khủng"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ"bad/terible"(Diễn đạt"tồi tệ, kinh khủng"tiếng anh

1. unacceptable

2. lousy (adj)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"lousy"tiếng anh

3. awful

4. horrible

5. loathesome

6. I have to bite the bullet (idiom): tệ quá phải cắn răng chịu đựng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Annie hates exercise, but three times a week she bites the bullet because she knows it’s good for her health.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK