Cách dùng danh từ"loathing"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"loathing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"loathing"

1."loathing"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự ghê tởm, sự kinh tởm, sự ghét"

=Loathing is a feeling of great dislike and disgust/a strong feeling of hating someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Deacon made no secret of his loathing of Bayldon. 
  • She looked at him with loathing.
  • Severus's mind reeled with inextinguishable loathing. (IELTS TUTOR giải thích: Đầu óc Severus lại quay cuồng với sự ghê tởm khôn nguôi)
  • We saw much hatred and loathing. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã thấy nhiều sự căm thù và ghen ghét)
  • He aroused loathing and contempt because he had turned informer to save his skin. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn đã gây nên sự căm ghét và khinh bỉ bởi vì hắn là kẻ tố giác chỉ để cứu tính mạng mình)
  • I fell intense loathing for that. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy ghê tởm việc đó)
  • The thought of him touching her filled her with deep loathing. 
  • He approached his enemy with fear and loathing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE