Cách dùng động từ"insist"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"insist"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"insist"

1."insist" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khăng khăng đòi, cố nài, yêu cầu hoặc đòi hỏi một vật cụ thể (không chấp nhận cái thay thế)"

=If you insist that something should be done, you say so very firmly and refuse to give in about it/to say very firmly that something must happen or must be done

IELTS TUTOR lưu ý:

 • insist (that)
 • insist on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My family insisted that I should not give in, but stay and fight. 
 • She insisted on being present at all the interviews.
 • I always insist on wholemeal bread (IELTS TUTOR giải thích: tôi luôn luôn chỉ muốn loại bánh mì làm bằng bột chưa rây)
 • She'll insist on getting up early and playing her radio loud (IELTS TUTOR giải thích: cô ta cứ nhất định dậy sớm và mở đài oang oang)
 • She insists on all her employees coming to the Christmas lunch she gives every year.
 • I didn't want to join in, but Kenneth insisted.
 • You must see a doctor immediately – I insist. 
 • She insisted that we stay at her house instead of a hotel. 
 • Some companies insist on staff undergoing regular medical checks.

2.2. Mang nghĩa"khẳng định chắc nịch rằng cái gì là đúng"

=to keep saying very firmly that something is true, even when other people will not believe you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • insist (that)
 • insist on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The school insists that it is doing everything it can to cooperate. 
 • He has insisted on his innocence from the beginning.
 • She kept insisting on her innocence /insisting that she was innocent (IELTS TUTOR giải thích: bà ta vẫn cứ khăng khăng là mình vô tội)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE