Cách dùng động từ"infest"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"infest"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"infest"

1."infest" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lúc nhúc, tràn vào quấy phá, tràn vào phá hoại (sâu bọ, giặc cướp...)"

=When creatures such as insects or rats infest plants or a place, they are present in large numbers and cause damage.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • be infested by/with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...pests like aphids which infest cereal crops.
  • The entire house was infested with mice.
  • Termites don't live on their own, they infest your house in colonies, organized similarly to a bee hive or an ant's nest. (IELTS TUTOR giải thích: Mối không sống một mình, chúng phá hoại nhà bạn theo bầy, được tổ chức giống như một tổ ong hay tổ kiến)
  • A bed infested with bugs Cái giường lúc nhúc rệp

2.2. Mang nghĩa"ngập tràn (mang nghĩa xấu)"

=If you say that people or things you disapprove of or regard as dangerous are infesting a place, you mean that there are large numbers of them in that place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Crime and drugs are infesting the inner cities
  • Awful programmes that infest our television screens
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE