Cách dùng động từ"improvise"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"improvise"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"improvise"

1."improvise" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chế tạo cái gì từ bất cứ cái gì có trong tay mà không chuẩn bị sẵn"

=If you improvise, you make or do something using whatever you have or without having planned it in advance.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You need a wok with a steaming rack for this; if you don't have one, improvise.
 • The vet had improvised a harness. 
 • He used old shirts to improvise dressings for their wounds. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã dùng những chiếc áo sơ mi cũ để ứng biến làm ngay đồ băng bó cho những vết thương của họ)
 •  ...an improvised stone shelter. 
 • ...tents improvised from sheets of heavy plastic draped over wooden poles.
 • She’d forgotten her carefully written speech, but knew she could easily improvise.

2.2. Mang nghĩa"sáng tác hoặc chơi nhạc, nói hoặc biểu diễn mà không chuẩn bị trước; ứng biến"

=When performers improvise, they invent music or words as they play, sing, or speak.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  I asked her what the piece was and she said, 'Oh, I'm just improvising.' 
 • Uncle Richard intoned a chapter from the Bible and improvised a prayer. 
 • The pianist forgot his music and had to improvise the accompaniment. (IELTS TUTOR giải thích: Người chơi đàn pianô quên mất phần nhạc của mình, nên đã phải ứng tác phần đệm)
 • I think that the art of a storyteller is to take the story and improvise on it. 
 •  ...improvised comedy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK