Cách dùng động từ"hunt"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"hunt"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"hunt"

1."hunt"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"săn bắn"

=to kill animals for food or for their skin or other parts, or for sport/to catch and eat other animals.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • hunt for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Crocodiles were hunted and killed for their teeth. 
 • We hunted for rabbits in the hills.
 • Scavengers often hunt for dead bodies. (IELTS TUTOR giải thích: Những động vật ăn xác thối thường tìm xác chết)
 • Animals that do this are predators and the animals they catch and eat are their prey 
 • Wild dogs usually hunt in packs.

2.2. Mang nghĩa"lùng sục, tìm kiếm"

=to try to find someone or something/to try to find something that you want or have lost

IELTS TUTOR lưu ý:

 • hunt for
 • hunt through/over/around
 • Police are still hunting the killer. 
 • Detectives have been hunting for clues to the murderer’s identity.
 • He began by hunting around for information. 
 • Police hunt robbers on the lam. (IELTS TUTOR giải thích: Cảnh sát truy đuổi các tên cướp trên đường chạy trốn)
 • I’ve hunted all over the house for my keys.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE