Cách dùng động từ"hone"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"hone"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"hone"

1."hone" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trau dồi"

=If you hone something, for example a skill, technique, idea, or product, you carefully develop it over a long period of time so that it is exactly right for your purpose.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • hone something
 • hone something to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Leading companies spend time and money on honing the skills of senior managers.
 • His body is honed and kept in trim with constant exercise.
 • We have to hone our matriarchal skills like never before. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải trau dồi kỹ năng làm mẹ của chúng ta hơn bao giờ hết)
 • Feel thankful for the chances to hone ourselves: both good and ill fortune are our benefactors. (IELTS TUTOR giải thích: Cám ơn những cơ hội đến với chúng ta: thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó đều là ân nhân)
 • To enter the contest behavior, she is trying to hone the knowledge of cultural and other fields. (IELTS TUTOR giải thích: Để bước vào phần thi ứng xử, cô ấy đang cố gắng trau dồi những kiến thức về văn hóa và các lĩnh vực khác)
 • She honed her debating skills at college. 
 • It was a finely honed piece of writing. 
 • His body was honed to perfection.

2.2. Mang nghĩa"mài (dao, kéo....)"

=If you hone a blade, weapon, or tool, you sharpen it on a stone or with a special device.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...four grinding wheels for honing fine edged tools and implements. 
 • ...a thin, honed blade.
 • You must first hone the knife if you will use it in the kitchen. (IELTS TUTOR giải thích: Đầu tiên bạn phải mài dao nếu bạn muốn dùng nó trong bếp)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE