Cách dùng động từ"dispose"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"dispose"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"dispose"

1."dispose" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"khiến ai có cảm giác gì, làm ai ác cảm hay thích..."

=to make someone feel a particular way towards someone or something:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • dispose someone to/towards someone/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His rudeness when we first met didn't dispose me very kindlyto/towards him.
  • Her sense of humor disposed me to like her.

III. Cách dùng"dispose of"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE