Cách dùng trạng từ"comparatively"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"comparatively"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"comparatively"tiếng anh

Mang nghĩa"tương đối"

=as compared to something else or to a previous situation or state/as compared to something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A comparatively large number of students were absent. The technology is still comparatively new.
  • The technology is still comparatively new. (IELTS TUTOR giải thích: Công nghệ này vẫn còn khá mới mẻ)
  • Do you hear a phenomenon of comparatively recent growth? (IELTS TUTOR giải thích: Anh có nghe gì về một hiện tượng mãi đến gần đây mới phát triển không?)
  • We couldn't afford it and yet we're comparatively well off (= we are richer than most people). 
  • Comparatively speaking, this machine is easy to use. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK