Cách dùng động từ"dislike"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"dislike"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ "dislike" tiếng anh

1."dislike"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"không ưa, không thích, ghét"

=If you dislike someone or something, you consider them to be unpleasant and do not like them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We don't serve liver often because so many people dislike it. 
  • I dislike wearing pullovers. (IELTS TUTOR giải thích:   Tôi không thích mặc áo len cổ chui)
  • I dislike shift behaviour. (IELTS TUTOR giải thích:   Tôi không thích những hành vi quỷ quyệt)
  • David began to dislike anyone who smoked

III. Cách dùng danh từ "dislike" tiếng anh

1. Mang nghĩa"sự không ưa, sự không thích, sự ghét"

=Dislike is the feeling that you do not like someone or something.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, dislike là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He made no attempt to conceal his dislike of me. 
  • Years of dislike boiled over and blows were exchanged.

2. Mang nghĩa"những điều không thích"

=Your dislikes are the things that you do not like.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, dislike là danh từ số nhiều

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Consider what your likes and dislikes are about your job. 
  • Strong irrational dislikes of other people can easily be picked up from others.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE