Cách dùng động từ"regard"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"regard"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ "regard" tiếng anh

1."regard"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"coi như, xem như"

=If you regard someone or something as being a particular thing or as having a particular quality, you believe that they are that thing or have that quality.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was regarded as the most successful Chancellor of modern times. 
  • I regard creativity both as a gift and as a skill.

2.2. Mang nghĩa"đối xử"

=If you regard something or someone with a feeling such as dislike or respect, you have that feeling about them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They regarded him with a mixture of fondness and alarm. 
  • Displays of emotion are regarded with suspicion. 
  • He was a highly regarded scholar.

2.3. Mang nghĩa"nhìn ai một cách chăm chú"

=If you regard someone in a certain way, you look at them in that way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She regarded him curiously for a moment.
  • She regarded him closely /intently /curiously (IELTS TUTOR giải thích:cô ta nhìn anh ấy một cách thân tình/chằm chằm/tò mò)
  • The clerk regarded him with benevolent amusement
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE