Cách dùng động từ"differ"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"differ"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"differ"

1."differ" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"khác, không giống nhau"

=If two or more things differ, they are unlike each other in some way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The story he told police differed from the one he told his mother.
  • Management styles differ.
  • In this respect, English differs from French /English and French differ (IELTS TUTOR giải thích: về mặt này, tiếng Anh khác tiếng Pháp/tiếng Anh và tiếng Pháp khac nhau)

2.2. Mang nghĩa"không đồng ý, không tán thành, bất đồng"

=If people differ about something, they do not agree with each other about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The two leaders had differed on the issue of sanctions. 
  • That is where we differ. 
  • We must agree to differ on this (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đành phải bất đồng ý kiến với nhau về vấn đề này)
  • Since his retirement, Crowe has differed with the President on several issues.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE