Cách dùng động từ"detect"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"detect"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"detect"

1."detect" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dò ra, khám phá ra (bằng chứng khoa học)"

=to prove that something is present using scientific methods

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Technology capable of detecting the smallest earth tremors
  • Opticians can detect various cancers. (IELTS TUTOR giải thích: Các chuyên gia nhãn khoa có thể phát hiện ung thư khác nhau)
  • Espionage undertakes to detect and counteract enemy espionage. (IELTS TUTOR giải thích: Gián điệp hoạt động để phát hiện và vô hiệu hoá gián điệp của địch)

2.2. Mang nghĩa"phát hiện ra (việc gì bí ẩn)"

=to notice something, especially when it is not obvious

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I thought I detected a hint of irony in her words.
  • I detect an error on this page. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phát hiện ra một lỗi trên trang này)
  • Do I detect a tinge of irony? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có nhận thấy vẻ mỉa mai không ư?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE