Cách dùng động từ"couple"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"couple"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"couple"

1."couple" là ngoại động từ (thường chia bị động)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"buộc hoặc nối (hai vật, nhất là hai toa xe lửa) với nhau"

=if one vehicle or part of a machine is coupled to another, they are joined so that they work together

IELTS TUTOR lưu ý:

  • be coupled to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Two computer processors can be coupled. 
  • A trailer was coupled to the tractor.

2.2. Mang nghĩa"kết hợp ai/cái gì với ai/cái gì"

=if one thing is coupled with another, they are combined and produce a particular effect

IELTS TUTOR lưu ý:

  • coupled with the fact that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her intelligence, coupled with her experience, makes her a perfect candidate for the job. 
  • The weather, coupled with the fact that the trains were on strike, meant that few reporters turned up.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK