Cách dùng động từ"converge"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"converge"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"converge"

1."converge"là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cắt nhau tại điểm nào"

=to come from different directions to reach the same point/If roads or lines converge, they meet or join at a particular place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Top diplomats were converging on Washington from all over the world.
 • a station where three railway lines converge
 • As they flow south, the five rivers converge.
 • Two lines converge to a point. (IELTS TUTOR giải thích: Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm)

2.2. Mang nghĩa"đổ về"

=If people or vehicles converge on a place, they move towards it from different directions.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Competitors from more than a hundred countries have converged on Sheffield for the Games. 
 • Hundreds of coaches will converge on the capital.
 • This is a station where three railway lines converge. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một nhà ga nơi có ba tuyến đường ray cùng đổ về)
 • Enthusiasts from around the world converge on Le men for the annual car race. (IELTS TUTOR giải thích: Các tay hâm mộ trên khắp thế giới hội tụ về Le Mans để dự cuộc đua ô tô hàng năm)

2.3. Mang nghĩa"giống nhau"

=If different ideas or societies converge, they stop being different and become similar to each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to become the same or very similar Our opinions seldom converged.
 • Film tastes on the two sides of the Atlantic seem to have converged.
 • The views of householders converged and created a new consensus.
 • The policies of the political parties have started to converge. (IELTS TUTOR giải thích: Chính sách của các đảng chính trị đã bắt đầu có điểm giống nhau)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK