Cách dùng động từ"cloud"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"cloud"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"cloud"

1."cloud" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"che mờ tâm trí, tầm nhìn..."

=If you say that something clouds your view of a situation, you mean that it makes you unable to understand the situation or judge it properly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Perhaps anger had clouded his vision, perhaps his judgment had been faulty. 
  • In his latter years religious mania clouded his mind.

2.2. Mang nghĩa"làm tối sầm, làm khó khăn, cản trở"

=If you say that something clouds a situation, you mean that it makes it unpleasant.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His last years were clouded by financial difficulties.

2.3. Mang nghĩa"làm phiền muộn, làm buồn, làm tràn đầy"

=If your eyes or face cloud or if sadness or anger clouds them, your eyes or your face suddenly show sadness or anger.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Trish's face clouded with disappointment.
  • As he looked at Katherine, great sorrow clouded his eyes.

2.4. Mang nghĩa"làm mờ"

=If glass clouds or if moisture clouds it, tiny drops of water cover the glass, making it difficult to see through.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The mirror clouded beside her cheek. 
  • I run the water very hot, clouding the mirror.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE