Cách dùng danh từ"merchandising"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"merchandising"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"merchandising"

1."merchandising"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hoạt động kinh doanh, sự buôn bán, giới thiệu hàng hoá rộng rãi, phân phối hàng hoá"

​=the activity of selling goods, or of trying to sell them, by advertising or displaying them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Company executives say revamped merchandising should help Macy's earnings to grow.
  • This company's principal activity is clothes merchandising. (IELTS TUTOR giải thích: Hoạt động chủ yếu của công ty này là kinh doanh quần áo)
  • Sponsorship, merchandising, contracts of TV right, entrance tickets and souvenirs make up the main source of income of this football club. (IELTS TUTOR giải thích: Giới tài trợ, hoạt động kinh doanh, hợp đồng về bản quyền truyền hình, vé vào cửa và các mặt hàng lưu niệm là nguồn thu nhập chính của câu lạc bộ bóng đá này)

2.2. Mang nghĩa"hàng hoá"

=Merchandising consists of goods such as toys and clothes that are linked with something such as a film, sports team, or pop group.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are selling the full range of World Cup merchandising. 
  • Millions of pounds’ worth of Batman merchandising (IELTS TUTOR giải thích: Đồ chơi Batman trị giá hàng triệu bảng Anh)
  • The club says it will make increasing amounts from merchandising.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE