Cách dùng động từ"afflict"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"afflict"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"afflict"

1."afflict" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm đau đớn, làm đau buồn, làm ưu phiền, làm khổ sở"

=If you are afflicted by pain, illness, or disaster, it affects you badly and makes you suffer/If a problem or illness afflicts a person or thing, they suffer from it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The organization has been afflicted by political corruption for decades. 
  • There are two main problems which afflict people with hearing impairments.
  • The afflicted person should keep off solid foods and drink plenty of fluids.
  • It is an illness that afflicts women more than men. 
  • a country afflicted by civil war
  • It can afflict all age groups, but it occurs most frequently among women in the age group of 15 to 30 years and men in the 40 to 70 age group. (IELTS TUTOR giải thích: Bệnh này có thể ảnh hưởng đến mọi lúa tuổi, nhưng thường xảy ra nhẩt ở phụ nữ trong nhóm tuổi từ 15 đến 30 và ở nam giới từ 40 đến 70 tuổi)
  • War is the greatest plague that can afflict humanity, it destroys religion, it destroys states, it destroys families. (IELTS TUTOR giải thích: Chiến tranh là bệnh dịch kinh khủng nhất mà nhân loại có thể mắc phải, nó hủy diệt tôn giáo, nó hủy diệt quốc gia, nó hủy diệt gia đình)
  • More and more children are afflicted by allergies.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE