Cách dùng"deficiency (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"deficiency (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"deficiency"

1."deficiency"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự thiếu hụt"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Deficiency in something
 • an operations/performance/service deficiency 
 • identify/highlight a deficiency
 • address/correct/remedy a deficiency

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They did blood tests on him for signs of vitamin deficiency. 
 • There are serious deficiencies in the numbers of suitable aircraft.
 • Vitamin deficiency can lead to illness. (IELTS TUTOR giải thích:  Tình trạng thiếu vitamin có thể dẫn đến ốm đau/bệnh tật)
 • Pregnant women often suffer from iron deficiency. 
 • The blood tests revealed a deficiency in certain key minerals and vitamins.
 • We need to identify any deficiencies in the system and address them immediately. 

2.2. Mang nghĩa"khiếm khuyết, khuyết tật"

=A deficiency that someone or something has is a weakness or imperfection in them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a serious deficiency in our air defence.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE