Cách dùng danh từ"zenith"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"zenith"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"zenith"

1."zenith"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"điểm cao nhất, cực điểm, tột đỉnh"

=The zenith of something is the time when it is most successful or powerful.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His career is now at its zenith. 
  • He has reached the zenith of his career. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp)
  • The zenith of Perugia's influence came with the defeat of Siena in 1358.

2.2. Mang nghĩa"thiên đỉnh"

=The zenith is the point at which the sun or moon is directly above you and seems to be at its highest.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The sun rises, reaches its zenith and sets.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE