Cách dùng tính từ"contiguous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"contiguous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"contiguous"tiếng anh

Mang nghĩa"kề nhau, tiếp giáp (vườn, ruộng, nhà...); láng giềng, bên cạnh"

=Things that are contiguous are next to each other or touch each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These two angles are contiguous to each other. (IELTS TUTOR giải thích: Hai góc này tiếp giáp với nhau)
  • The bruising was not contiguous to the wound. (IELTS TUTOR giải thích: Chỗ bầm không nằm gần vết thương)
  • Its vineyards are virtually contiguous with those of Ausone.
  • ...two years of travel throughout the 48 contiguous states.
  • The two states are contiguous with/to each other, but the laws are quite different.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE