Cách dùng danh từ"wedding"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"wedding"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"wedding"

1."wedding"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lễ cưới; lễ kết hôn; hôn lễ"

=A wedding is a marriage ceremony and the party or special meal that often takes place after the ceremony.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Most Britons still want a traditional wedding.
  •  ...a wedding present.
  • a wedding anniversary (IELTS TUTOR giải thích: lễ kỷ niệm ngày cưới)
  • a wedding dress (IELTS TUTOR giải thích: áo cưới)
  •  ...the couple's 22nd wedding anniversary.
  • We wanted a quiet wedding. 
  • They are planning a summer wedding.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE