Cách dùng danh từ"verge"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"verge"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"verge"

1."verge"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bờ, ven"

=a border along the side of a road, often covered with grass

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the verge of road ven đường 
  • the verge of a forest ven rừng
  • the grass verge
  • Heavy lorries have damaged the grass verge. (IELTS TUTOR giải thích: Những xe trọng tải nặng đã phá hỏng bờ cỏ ven đường)
  • He was on the verge of tears. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn ta gần/chuẩn bị rơi nước mắt rồi)
  • There are people which verge on sentimentality. (IELTS TUTOR giải thích: Có những người gần như rất đa cảm)
  • He is on the verge of death. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta gần chết rồi)
  • They set up camp on the verge of the desert 
  • She left her car by the side of the road and walked along the grass verge to the emergency phone.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE