Cách dùng danh từ"variation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"variation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"variation"

1."variation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự thay đổi; mức độ thay đổi, mức độ biến đổi"

=A variation is a change or slight difference in a level, amount, or quantity.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The survey found a wide variation in the prices charged for canteen food.
  • Every day without variation my grandfather ate a plate of cold ham.
  • Currency exchange rates are always subject to variation. (IELTS TUTOR giải thích: Tỷ giá hối đoái luôn luôn chịu sự biến đổi)
  • Prices have not shown much variation this year. (IELTS TUTOR giải thích: Năm nay giá cả không cho thấy thay đổi nhiều)

2.2. Mang nghĩa"biến thể, biến tấu (thay đổi cấu trúc hoặc hình dáng do điều kiện, môi trường.. mới gây nên)"

=A variation on something is the same thing presented in a slightly different form.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This delicious variation on an omelette is quick and easy to prepare. 
  • The dessert is a variation on a classic recipe. (IELTS TUTOR giải thích: Cái món tráng miệng này là một biến tấu từ công thức truyền thống)
  • Many theories on punishment exist, all of which are variations on a theme.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE