Paraphrase cụm"to look after their own local environment"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"to look after their own local environment"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To care for the ecological health of their immediate surroundings.
  • To maintain and protect the local ecosystem.
  • To promote sustainability in their community.
  • To support the preservation of natural resources in their area.
  • To protect and preserve the natural beauty of their surroundings.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"preserve"tiếng anh
  • To take responsibility for the health and cleanliness of their local environment.
  • To contribute to the conservation of local flora and fauna.
  • To promote environmentally friendly practices in their community.
  • To ensure the long-term sustainability of their local environment.
  • To be good environmental stewards of their local area.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE