Cách dùng danh từ"tree"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"tree"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"tree"

1."tree"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cây"

=A tree is a tall plant that has a hard trunk, branches, and leaves.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I planted those apple trees. 
 • ...a variety of shrubs and trees.
 • an oak/olive/apple tree 
 • to plant a tree 
 • to chop/cut down/fell a tree 
 • They took a seat on a fallen tree trunk in the middle of a small clearing. 
 • They followed a path through the trees. 
 • Tall pine trees line the roadways. 
 • a fruit tree 
 • I quickly climbed a nearby tree and hid in the branches. 
 • The branches of trees sway in the wind.
 • a genealogical tree (IELTS TUTOR giải thích:  cây phả hệ)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE