Cách dùng danh từ"smartphone"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"smartphone"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"smartphone"

1."smartphone"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

=a mobile phone that also has some of the functions of a computer, for example the facility to use apps and the internet

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You can use your smartphone to access the internet. 
  • The smartphone supports Wi-Fi networking.
  • A few weeks ago I gave a presentation on trends in smartphone usage. (IELTS TUTOR giải thích:  Mấy tuần trước tôi làm một bài thuyết trình về xu hướng trong việc sử dụng điện thoại thông minh)
  • Such a dual OS would be beneficial to smartphone owners, as they are using the devices more like PCs. (IELTS TUTOR giải thích:  Một hệ điều hành kép sẽ có lợi cho chủ sở hữu điện thoại thông minh khi họ đang sử dụng các thiết bị có nhiều tính năng như máy tính)
  • Many smartphone owners use their device to access GPS navigation functions. 
  • I thought that a smartphone was immune to viruses.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE