Cách dùng danh từ"thunderstorm"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"thunderstorm"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"thunderstorm"

1."thunderstorm"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bão có sấm sét và thường mưa to"

=a storm with thunder and lightning and usually very heavy rain

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He slept well, unaware of the thunderstorms which filled the night. 
  • The church was struck by lightning during a violent thunderstorm.
  • The thunderstorm may settle the weather. (IELTS TUTOR giải thích:  Cơn bão có thể làm thời tiết dịu đi)
  • It looks like a real thunderstorm. (IELTS TUTOR giải thích:  Nhìn trời giống như có bão sấm lớn vậy)
  • She could probably light a cigarette in a thunderstorm. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ấy chắc có thể đốt được cả điếu thuốc trong cơn bão)
  • Why did he fly a kite in the thunderstorm? (IELTS TUTOR giải thích:  Tại sao anh ấy lại thả diều giữa cơn bão sấm?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE