Cách dùng tính từ"saline"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"saline"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"saline"tiếng anh

Mang nghĩa"có muối, chứa muốn; mặn (nước, suối...)"

=A saline substance or liquid contains salt.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a saline solution. 
  • ...warm, saline water.
  • She's giving a presentation of saline lake in geography class. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đang thuyết trình về hồ nước mặn trong giờ học địa lý)
  • You can buy saline solution for contact lens wearers. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể mua dung dịch muối cho những người đeo kính áp tròng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE