Cách dùng danh từ"sunlight"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"sunlight"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sunlight"

1."sunlight"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ánh sáng mặt trời"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sunlight is the light that comes from the sun during the day. 
  • I saw her sitting at a window table, bathed in sunlight.
  • The water glittered in the sunlight. (IELTS TUTOR giải thích: Nước lấp lánh/chói chang dưới ánh mặt Trời)
  • He blinked in the bright sunlight. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta chớp mắt dưới ánh nắng chói chang)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE