Cách dùng từ"as often as not | more often than not"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"as often as not | more often than not"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"luôn luôn, rất hay, thường xuyên"

=usually/in a way that is typical of somebody/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • More often than not when I make the effort to visit her, I wonder why I even bothered.
  • In winter it rains a lot, and more often than not, you're carrying an umbrella.
  • Our university's baseball teem wins more often than not. (IELTS TUTOR giải thích:  Đội bóng chày của trường đại học chúng tôi thắng nhiều hơn thua)
  • When it's foggy, the trains are late more often than not (IELTS TUTOR giải thích:  khi trời sương mù, tàu hoả hay đến chậm lắm)
  • As often as not, he's late for work.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE