Cách dùng danh từ"sterility"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"sterility"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sterility"

1."sterility"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự vô trùng"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sterility is not guaranteed if package is broken. (IELTS TUTOR giải thích: Không đảm bảo vô trùng nếu bao bì bị rách/vỡ)

2.2. Mang nghĩa"sự vô sinh, sự mất khả năng sinh đẻ; (sinh vật học)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They complained about the emotional sterility of their marriages.
  • The young wife blames her old husband for her sterility (IELTS TUTOR giải thích: người vợ trẻ đổ lỗi cho ông chồng già về việc vô sinh của cô ấy)

2.3. Mang nghĩa"sự vô ích, sự không có kết quả"

=the state of having no imagination, new ideas, or energy:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the sterility of Dorothea's life in industry

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking